Suksess med Facebook-Annonsering

Ep22 - Bruk LIVE video for å få billigere annonser

Episode Summary

Lær hvordan du kan bruke live sendinger på Facebook for å få bedre resultater med dine Facebook annonser.

Episode Notes

Gratis minikurs: http://thomasmoen.com/minikurs