Suksess med Facebook-Annonsering

Ep 58 - Benchmarks. Hva er gode tall på Facebook akkurat nå?

Episode Summary

Thomas går gjennom hva slags tall er vanlige å oppnå på Facebook. Hva er bra, hva er dårlig? Denne episoden handler om benchmarks.

Episode Notes

Kom i gang på http://moenco.no.