Suksess med Facebook-Annonsering

Ep 48 - Store endringer på Facebook Messenger

Episode Summary

Det kommer store endringer på hva som er lov og ikke i forhold til Facebook Messenger, og hva/hvordan man kan sende meldinger til sitt publikum.

Episode Notes

Bli med på LIVE webinar 15 Sept: http://thomasmoen.com/webinar

Gratis intro til Facebook-annonsering: http://thomasmoen.com/minikurs

La oss gjøre annonseringen for deg: http://fbpluss.no